SPONSORS DAY

JUNIOR GOLF - TASTING SESSIONS

DYDD SUL 10 fed HYDREF o 10.30 ymlaen

AM DDIM. Cyfle i gael blas ar golff i blant (a phobl ifanc) yng Nghlwb Golff Borth & Ynyslas-

I archebu lle ffoniwch yr Hyforddwr Proffesiynol ar 01970 871557

Yn dilyn y sesiwn, bydd hyforddiant rheolaidd yn cymryd lle bob dydd Sul am 10.30 a 11.15, am £2.00 y pen.

Dim angen ar brofiad o chwarae golff, jest gwisgwch yn gyffoddus!

Mae ‘r cyfarpar sy ei angen ar gael ichi.

Sesiynau cymysg ac ar gael i bob un.
(borthgolf.co.uk)

SUNDAY 10th OCTOBER from 10.30

FREE - opportunity for juniors to try golf in a taster session at Borth and Ynyslas Golf Club.

To book a place phone the Club Professional Coach on 01970 871557.

Following this taster session there will be regular coaching every Sunday at 10:30 and 11:15 at a cost of £2 per person.

No prior golfing experience required, just wear comfortable clothing.
All equipment is provided.

Sessions are mixed and fully inclusive.
(borthgolf.co.uk)